برترین تکنولوژی کاهش مصرف برق در جهان

دستگاه بهینه ساز مصرف (Ultra) دستگاهی است که کارایی انرژی برق را به وسیله بهبود جریان الکتریکی افزایش میدهد و کارایی سیستم انتقال انواع تجهیزات و ماشین آلات را بهینه می سازد و دارای خاصیت ضد الکتریسیته ساکن خارق العاده نیز می باشد. همچنین با توجه به محل نصب، مسیر عبور جریان بارهای بعد از خود را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان (بهینه سازی مصرف برق) آنها می گردد .

دستگاه Ultra با منظم کردن مسیر حرکت الکترونها از حرکت زیگ زاگ و برخورد های زائد با سایر الکترونها جلوگیری نموده و باعث حرکت مستقیم الکترونها می گردد و در نهایت باعث اثر کاهش پوسته ای که باعث عبور الکترونها از طریق سطح پوسته خارجی هادی ها می شود می گردد. در نتیجه الکترونها از تمام فضای مفید هادی عبور کرده و در واقع سطح موثر هادی افزایش پیدا می کند، که باعث کاهش هر چه بیشتر مقاومت مدار در نتیجه کاهش تلفات سیستم می گرد.

دستگاه بهینه ساز مصرف از موادی ساخته شده است که تلفات گرمایی را کاهش میدهد و جریان الکتریکی را بهبود می بخشد.

مزایای دستگاه بهینه ساز مصرف  

  • عملکرد موثر در بهینه سازی انرژی

  • سیستم بهبود جریان

  • بازگشت سرمایه

  • قیمت رقابتی

  • ضد امواج الکترو مغناطیسی مضر

  • ضد الکتریسته ساکن

  • قابلیت اطمینان بالا

  • نصب ایمن و آسان

  • ماندگاری طولانی