جدیدترین نسل رفلکتورهای جاده ای در دنیا

بازتابنده های شیشه ای به هنگام شب بدون نیاز به هیچگونه منبع انرژی، تنها با استفاده از بازتابش نور چراغ خودروها به چشم رانندگان، آنها را متوجه مسیر حرکت می کنند. این علائم (رفلکتورهای جاده ای ) ازشیشه کاملاً شفاف و فشرده تهیه شده اند که دارای استحکام لازم در مقابل فشار و ضربه هستند و پس از سوراخکاری در زمین بطور دائم نصب می شوند.

در ساخت این بازتابنده ها از تکنولوژی نوین Semi-Tempered استفاده گردیده، بدان معنا که لایه نازک بیرونی بازتابنده از شیشه نیمه فشرده و مواد درونی از شیشه کاملاٌ فشرده تهیه شده است. این امر بدان دلیل است که در صورت اصابت شیئی به لایه نازک بیرونی ، فقط لایه بیرونی آسیب ببیند و شدت ضربه به کل بازتابنده منتقل نگردد.

در صورت شکستن، بازتابنده به قطعات بسیار ریز تقسیم می شود تا باعث سانحه برای وسائل نقلیه نشود. بازتابنده خاصیت Self-Clean دارد. بدان معنا که با آنکه دارای سطحی صاف و صیقل می باشند ولی گرد و غبار به خود نمی گیرند و نیازی به تمیزکردن و نگهداری ندارند. همچنین در باران شسته و درخشنده تر می شوند.

  • تمامی قسمت برآمده این علائم از زمین قابلیت بازتابندگی دارد.

  • در مورد بازتابنده های رنگی شیشه بازتابنده رنگی نیست بلکه لایه داخلی بازتابنده نور رنگی است.

  • جنس مواد لایه بازتابنده از پوشش آلومینیم تهیه شده است.

  • سطح بالائی قسمت برآمده ضد لغزش می باشد.

  • سطح زیرین بازتابنده طوری است که به هنگام نصب در چسب گیر میکند و در اثر ضربه بیرون نمی آید.

مشخصاتی مختصر از بازتابنده های فرانسوی